Geurt Kets

Geurt Kets

Male Abt 1670 - 1741  (~ 71 years)    Has 3 ancestors and more than 100 descendants in this family tree.

Expand all   |   Collapse all  
Personal Information    |    Media    |    Notes    |    Sources    |    Event Map    |    All    |    PDF

 • Name Geurt Kets 
  Born Abt 1670  Dieren Find all individuals with events at this location 
  Gender Male 
  Pachter van From Bef 1698 to Abt 1740  Doesburg Find all individuals with events at this location  [1
  • Het goed Voorthuizen te Doesburg.
   (Vorige pachter was ene Rutger Theunissen, mogelijk de vader van Anneke Teunissen. In dat geval heeft Geurt de boerderij van zijn schoonvader overgenomen.)
  Pachter van From 23 Jun 1721  Drempt Find all individuals with events at this location 
  • Die Wuerte
   GEURT KETS, beleent 23 juny 1721
   GEURT KETS en STEPHANIA LUBBERTS, wed van ANTHONIE SCHEMMINCK laten approberen het magescheyd op 22.12.1736, opgericht 27.5.1737
  Pachter van From 3 Jun 1737 
  • Grymmen Goed
   Beleningen volgens het Leenregister Huis Keppel p. 100 e.v.
   03.06.1737 Geurt Kets, kerkmeester.
   Daarvoor : 1648 Lisabet van Wijk.
  Beroep Boer 
  Beroep to 1741  Drempt Find all individuals with events at this location 
  kerkmeester 
  • Het college van kerkvoogden en notabelen
   Dit college heeft als taak het beheer over de kerkelijke goederen (niet zijnde de diaconiegoederen) en fondsen te voeren.
   Dit houdt onder meer in het onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie en andere bezittingen, het betalen van de predikant, de koster, de organist, alsmede het betalen van de belastingen over de bezittingen en het innen van kerkelijke heffingen.
   Al in de voorreformatorische periode wordt het beheer van de kapel opgedragen aan kerkmeesters. Ook na de hervorming wordt deze functie gehandhaafd. De kerkmeester legt jaarlijks verantwoording af van het door hem gevoerde beheer.
  Died Nov 1741  Doesburg Find all individuals with events at this location 
  • Op 29.11.1741 volgde zijn zoon hem als kerkmeester op.
  Verblijfplaats From Abt 1742  Drempt Find all individuals with events at this location 
  Address:
  't goed 't Goor 
  Drempt 
  Age ~ 71 years 
  Siblings 3 siblings 
  Association Family: Geurt Jansz van Dieren / Maria Theresia van der Hupsch (Relationship: religious) 
  Person ID I855  Stamboom | Stamboom van de familie Kets (en Ketz)
  Last Modified 20 Aug 2019 

  Father Johannes Kets,   b. Abt 1650,   d. Bef 7 Dec 1725  (Age ~ 75 years) 
  Mother Geertruid Geurds 
  Married Bef 1677  [2
  Family ID F231  Group Sheet  |  Family Chart

  Family Anneken Teunissen,   b. Abt 1677, Drempt Find all individuals with events at this location,   d. Aft 1742  (Age ~ 66 years) 
  Ondertrouw 31 Dec 1700  Ellecom Find all individuals with events at this location 
  Married 23 Jan 1701  Ellecom Find all individuals with events at this location 
  Type: Kerkelijk huwelijk 
  Relatie 23 Jan 1701  Ellecom Find all individuals with events at this location 
  • Ellecom-huw-RBS 1365.1/41 31-12-1700/23-01-1701 o/x Geurt Ketz - im. van Dieren & Anna Teuniz - jd. in Drempt. Cop. t' Drempt.
  Children 
  +1. Garrit Kets,   b. Sep 1702, Drempt Find all individuals with events at this location,   d. 2 Jan 1769  (Age ~ 66 years)
  +2. Teunisken Kets,   b. Dec 1707, Drempt Find all individuals with events at this location,   d. 8 Jan 1781, Pannerden Find all individuals with events at this location  (Age ~ 73 years)
  +3. Johanna Kets,   c. 15 Apr 1718, Drempt Find all individuals with events at this location,   d. Bef 1753  (Age ~ 34 years)
  Family ID F230  Group Sheet  |  Family Chart

 • Event Map
  Link to Google MapsBorn - Abt 1670 - Dieren Link to Google Earth
  Link to Google MapsPachter van - From Bef 1698 to Abt 1740 - Doesburg Link to Google Earth
  Link to Google MapsOndertrouw - 31 Dec 1700 - Ellecom Link to Google Earth
  Link to Google MapsMarried - Type: Kerkelijk huwelijk - 23 Jan 1701 - Ellecom Link to Google Earth
  Link to Google MapsRelatie - 23 Jan 1701 - Ellecom Link to Google Earth
  Link to Google MapsChild - Garrit Kets - Sep 1702 - Drempt Link to Google Earth
  Link to Google MapsChild - Teunisken Kets - Dec 1707 - Drempt Link to Google Earth
  Link to Google MapsChild - Johanna Kets - 15 Apr 1718 - Drempt Link to Google Earth
  Link to Google MapsPachter van - From 23 Jun 1721 - Drempt Link to Google Earth
  Link to Google MapsBeroep - kerkmeester - to 1741 - Drempt Link to Google Earth
  Link to Google MapsDied - Nov 1741 - Doesburg Link to Google Earth
  Link to Google MapsVerblijfplaats - Address:
  't goed 't Goor 
  Drempt - From Abt 1742 - Drempt
  Link to Google Earth
   = Link to Google Earth 
  Pin Legend  : Address       : Location       : City/Town       : County/Shire       : State/Province       : Country       : Not Set

 • Photos
  Het goed Voorthuizen te Doesburg
  Het goed Voorthuizen te Doesburg
  2009 Eekstraat 11, Doesburg
  2009 Eekstraat 11, Doesburg
  2015 Eekstraat 11, Doesburg
  2015 Eekstraat 11, Doesburg

  Documents
  nalatenschap geurt kets 30-10-1742
  nalatenschap geurt kets 30-10-1742
  lidmaten kerk Drempt 1729.
  lidmaten kerk drempt 1729 geurt kets-geurt kets de jonge-gerrit kets
  lidmaten kerk Drempt 1729.
  Geurt Kets
  Geurt Kets de jonge
  Gerrit Gets

 • Notes 
  • Extract der Ledemaeten die te Drempt gevonden sijn door D. Antonius Maas a.d. 1729. Geurt Kets, kerkmeester, Geurt Kets de jonge en Gerrit Kets. Bij de vrouwen: Teuntje Kets.
   [*
   http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-gessel-kruis/I2970.php
   Hij is geboren op 7 maart 1680 in Spankeren.
   *]
   [*
   voor Doesburg zijn er wel enkele vroeg-zeventiende-eeuwse inventarissen.
   Hier volgde men voorzover valt na te gaan de stadsrechten van Zutphen
   (hernieuwd in 1638 en 1742), op grond waarvan de nabestaanden verplicht
   waren binnen zes weken na overlijden van de erflater, van alle bezittingen
   een ‘behoorlijken inventarium’ te maken, tenzij hij of zij hiertoe door ‘kennelicken
   noot en verhindering’ niet in staat was.
   *]
   [*
   Verbael der landderien onder de Gasthuis bousteden
   gehoorende, overgenoomen en nagesien door de
   Gasthuismeesteren Joan Gersen en Engel Luties, opgesteld
   op 13 en 14 augustus 1689
   Overgegeven in den Raedt
   den 26 Februarie 1729
   door de Hr. Burgermr. Willem Vles
   Het Goet Voorthuisen in Drempt
   Het Goet Voorthuisen doet des jaers in ordni. Verpondinge de somm[a] van 27 gl. Desgelicks vier blaauwe guld.[en] ad 20 st[uiver] ’t stuck aen de Rekenkamer, met 29 st[uiver] tot tins oock aen de Reekenkamer. Hier onder gehoort het huis met twe hooven de een noortwaars, de ander zuidwaars van het huis gelegen groot ongeveer 3 schepels gesaaij. Den Boomgaert ongeveer 1½ schepels gesaaij in ’t Zuiden en oosten op de straadt in’t noorden op den Hoft in ’t westen op den Camp.
   Een weijde gesemelders maat gen[aam]t: groot ongeveer 4 beestens wijdens int; W. op de Issel geleegen Int noorden op den bogh Jan Haacks toebehoorende int O. op de straat, int Z. op de weijden het convent toebehorende geleegen.
   De Nieuwe maat groot ongeveer vijf beestenweijdens int O. de Holster maat verburgh gehoor: ende int W. op de straat int Zuijden op de weer van Hulsevoort int N. op de straat ofte Leijgraeve.
   De slenk, ongeveer 2 beesten weijdens. Int Zuijden op de Malthorst, het gasthuis gehoorende, int noorden op de straat, int zuijden op de Malthorst van Frans Henderix et Garrit Evers op de bemster, int oosten op hulsevoorts Malthorst.
   De kamp voor het huis groot ongeveer ses molder roggen gesaaij, waer van teent vrij is het achterste gedeelte, sich scheijdende van de ouden peereboom, waar nu in de plaatys een peppel is gepot, en tot
   op den arfsteen aen de ander sijdt van den camp geleegen en light west op de baststraat. Z op de straat O. op het huis en beijde hoovn. N. op de Camp op het goet de Smidt gehoorende geleegen.
   Een campken groot een molders gesaaij N. op de straat. W. op den Munnicker boomgaerd Z. op den Camp onder Nieuhorst deputatie N. op de A. Een Cempken groot ongeveer ½ molders gesaaij in’t oosten op de leijgrave. N. op de camp onder Jan Smidts steede gehoorende. Z. en W. op den weg geleegen.
   Een acker op het Roesinck groot ongeveer 3½ schepels gesaaij en wort door het voetpadt van den anderen gescheijden. O op den Kruis:acker onder het goet Compelwich gehoorende W. en N. kleijn Compelwich op het galgengoet Z. op de wech.
   Een cempken in den zijder velde ½ schepels gesaaij. Z. op den wech tegens de Carwaten acker. O. op de wegh. N. op den Commandeurs acker. W. op den Crommen acker. Dus wordt bevonden dat hier onder gehoort achten ½ molders gesaaij boulant.

   Bron: Het besluitenboek van het gasthuis in Doesburg 1655-1761, df. C.D.W.König (red.)

   Den 22 Augusti 1710 Verpachtinge van die Bouwsteden van het Gasthuijs 1)
   Hebben die tijtlijcke Gasthuijsm[eeste]rs ten overstaen van een Ed[el]e Magistraet alhijr in 't Raedthuijs aen Geurt Kets verpacht het Goet Voorthuijsen met sijn onderhorige Bouw ende weidelanden, alhijr in Drempt gelegen, invoeghen dieselve Bouwstede bij hem althans in paghtinge gebruijckt wordt, en sulcx voor den tijt van ses ijaeren, edoch met drie ijaeren te mogen opseggen, aenvancknemende met Petri 1711 waer voor ijaerlijcx en alle ijaer op Martini, offte ten uijttersten op Kersmis sal betalen, ene summa
   van vijfftigh guld[ens] en in plaetse van de gerve ijaerlijcx aen het Gasthuijs geven veerthien molders rogge, drie molders weijt, en elff molders garst en haver, die halve appelen, een vercken van negen guld[ens] offte anders in gelde betalen, item een vim 2) roggenstrooij, en alle ijaer een stier van 't
   Gasthuijs des winters in 't voer houden, ses wagendiensten doen, waer van twee bij 't Gasthuijs, en bij ijeder Gasthuijsm[eeste]r oock twee sullen geprofijteert [doorhaling] en vier paer hoenderen aen dieselve
   gegeven worden Voorts twee sacken knollen indien op het Goet wassen, voor het Gasthuijs [doorhaling] jtem sal bij voors[chrev]en Paghter die ordinaire, en ¼ ijaers extraord[ianire] verpondinge gedragen, en voor de rest die conditien als van oudts moeten gevolght worden. Eijndtlijck is bedongen, dat
   gem[elt]en Paghter het voors[chrev]en Erve ende goet, als sijn eijgen landt sal hebben te regeren, en te mesten, en in val soo daer over klaghten quaemen, dat 't selve tot erkentenisse van onpartijdige sal staen, en alsdan daer omtrent nae bevindinge van saecken gedisponeert worden.
   En heefft voorn[oemd]e Paghter dieselve pacht alsoo bij hanttastinge aengenomen. Quod testor Gerh[ard] van Bronchorst secr[etaris]
   1) Den onraet offte Voorsieninge van dese Verpachtinge is voor die Gasthuijsm[eester]en ses guld[ens]
   2) Item sal gene opgaende eijcken, off essen bomen mogen houwen, en het gene van hart hout geknoot
   wordt die halffscheijt aen 't Gasthuijs geven en brengen moeten.

   Bron: Het besluitenboek van het gasthuis in Doesburg 1655-1761, df. C.D.W.König (red.)

   Jovis [=donderdag] den 25. Martii 1717
   Coram de H[e]ren Overgasthuism[eeste]ren Bernhardt Coesveldt en Johan Georgh van Lamzweerde, mitsgaders de tijdtlike Gasthuijsm[eeste]ren Engel Lutjes en Willem Vles 1) Nog hebben die tijdtlike Gasthuism[eeste]ren ten overstaen van de H[e]ren overgasthuism[eeste]ren wederom voor den tijt van ses jaeren, waervan het eerste begonnen is met den gepasseerden Petri of 22.
   Febr[uari] deses jaers 1717 aen Geurt Kets verpagt het goet Voorthuijsen met sijn onderhorige bouw ende weidelanden in Drempt gelegen en sulx op de selve conditien als het selve goet aen hem in Anno 1710 is verpagt geworden, uitgesondert dat in dese ses jaeren in plaetse van veertien molder rogge maer
   twaelf en alsoo twee molder rogge minder jaerlix sal betalen ende daer tegens bij hem pagter ook die penningen welke hij voor de timmeragie van het huis op voorschr[ev]en goet Voorthuisen in anno 1715 gedaen ten dienste van het Gasthuis voorgeschr[ev]en ende verschoten heeft, sal kunnen geeijscht ofte
   getrokken worden en boven den pagter boven de conditien in anno 1710 gemaekt nog jaerlix twee paer ho[e]nder aen den Gasthuisvader sal moeten leveren en heeft den pagter daer op gestipuleert.
   1) Den onraet voor de Gasthuism[eeste]ren aenstonts betaelt met 6 guld[en] en aen ieder der secretarien een agt en twintig.

   Bron: Het besluitenboek van het gasthuis in Doesburg 1655-1761, df. C.D.W.König (red.)

   Den 10 Octob[er] 1722
   Coram de H[eere]n Overgasthuism[eestere]n Bernhard Coijveld en Johan Georg van Lamzweerde, mitsgaders de tijdlike Gasthuism[eeste]ren Engel Lutjes en Willem Vles.
   Hebben de voorschr[even] over en tijdelicke Gasthuismeesteren verpagt naervolgende gasthuisgoederen voor den tijt van ses agter een volgende jaeren aenvank nemende met den 22 Febr[uari] 1723 op conditien hier nae beschreven.
   Het Grijsgoet 1) in Dremt aen Berent Peters op den selve conditien als op den 25 Martii 1717 gedaen en hier voor pag[ina] 81 [onze pag. 165] te sien is.
   Het goet Voorthusen in Dremt aen Geurt Kets op dese conditien: dat den pagter Geurt Kets het voorschr[eve]n goet met sijne onderhorige bouw endeweidelanden 2) in pagt sal besittenen gebruiken voor den tijt van ses jaeren aenvank nemende met Petri of 22 Febr[uari] 1723 ende daer voor jaerlix en alle jaer op Martini ofte ten langsten op Kersmis sal betalen eene summa van seventig guldens ende daer en boven des LandtHeeren gedeelte ofte garve van het koorn en saetgewas, mitsgaders den thient van de
   thientvrije landen voor nijt, waer en boven hij nog aen het gasthuis sal geven de halve appelen, een verken van negen gulden ofte het gelt daer voor, een vim roggen stroo en alle jaer een stier van het Gasthuis des winters in het voer op sijn stal onderhouden, 1) Berent Peters heeft den onraet ad 6 guld[en] voor de Gasthuijsm[eestere]n en 56 st[uiver]s voor de Secretarien aenstonts betaelt.
   2) Geurt Kets heeft den onraet ad 6 guld[en] voor de Gasthuijsm[eestere]n en 56 st[uiver]s voor de secretarien aenstonts betaelt.

   Bron: Het besluitenboek van het gasthuis in Doesburg 1655-1761, df. C.D.W.König (red.)

   Sabbathi [zaterdag] den 16. Octob[e]r 1728
   Hebben de Heeren over en tijdlike Gasthuism[eeste]r de Burgerm[eeste]ren Joost van Gesseler en Engelberth Menthen mitsgaders Engel Lutjes en CristoffelWillem Bomer de naervolgende Gasthuisgoederen verpagt voor den tijt van 6 jaeren met die wedersijden te wederseggen aenvank nemende met Petri of 22 Februar 1729 op Conditien hier nae beschreven.
   1. Het Goet Voorthuijsen 1) met sijn onderhorige bouw en weidelanden in Dremt soo als tegenwoordig bij Geurt Kets in pagt gebruikt wort. Aen Geurt Kets waer voor jaerlix en alle jaeren op Martini of ten langsten op Kersmis sal betalen een summa van 70 guldens boven den onraet voor Gasthuism[eeste]rs en Secretarij Het landtheeren gedeelte of garve van het koorn en saet gewasch. Mitsgaders den thient van de thientvrije landen de ordinaris verpondinge als mede de extraordinaire tot laste des pagters uijtgeslagen,
   De halve appelen Een verken van negen gulden of het gelt daer voor Een vim roggenstroo Alle winter een stier van het Gasthuis op sijn stal in het voer houden Twee wagendiensten voor het Gasthuis en twee voor ieder Gasthuism[eeste]r doen Twee sakken knollen indien op sijn gepagte lant wassen in 't Gasthuis leveren Twee paer hoender aen ieder Gasthuism[eeste]r En een paer aen de Secretaris [doorgehaald: Ende heeft Geurt Kets daer op gestipuleert] Sal den pagter ook generhande eiken of essen opgaende holt houwen nogte eenigerhande eiken holt houwen off knoten mogen. En heeft daerop gestipuleert.
   1) den onraet ad 6 g[ulden] voor de Gasthuism[eeste]rs en 56 st[uive]r voor Secretarij aenstonts betaelt.

   Bron: Het besluitenboek van het gasthuis in Doesburg 1655-1761, df. C.D.W.König (red.)

   Lunce [maandag] den 24 Jan[uari] 1735
   Hebben de Heeren Overtijdelijke Gasthuijsmeesteren, J. van Gesseler en Willem Vles, mitsgaders, Engel Lutjes en Willem Cristoffel Boomer de naarvolgende Gasthuijsgoederen verpaght voor den tijdt van ses
   jaeren met drie te wederseggen, aenvank nemende met Petri 1735 op Conditien hier naer beschreeven.
   1. Het Goet Voorthuijsen met sijn onderhorige Bouw en Weijlanden in Drempt gelegen, soo en als tegen woordig bij Geurt Kets in paght gebruijkt wordt: 1) aen Garrit Kets waer voor jaerlijx en alle jaeren op Martini off ten langsten op Kersmis sal betaalen een somma van f 70 guld[en]s Boven den onraet
   voor Gasthuijsm[eeste]ren en Secretarien het Lantheeren gedeelte, off garve van het Koorn en Laat [zal zijn Saat] gewas. Mitsgaders den Thient van den Tientvrije landen De Ordinaris verponding, als mede de
   Extraordinaire tot laste des pagters uijtgeslaegen. De Halve Appelen Een verken van negen gulden off het gelt daervoor, een vijm roggen stroo Alle winter een stier van het Gasthuijs op sijn stall in het voer
   houden Twee wagendiensten voor het Gasthuijs en twee voor jeder Gasthuism[eeste]r doen Twee sakken knollen indien op sijn gepagte lant wassen, int Gasthuijs leveren Twee paer Hoender aen jeder
   Gasthuijsm[eeste]r Een paer aen jeder Heer Overgasthuijsm[eeste]r Ook sal den pagter generhande eijken off essen opgaende holt houwen, nogte enigerhande eijken holt houwen off knotten mogen.
   En heefft daer op gestipuleert.
   1) Den Onraet voor de Gasthuism[eeste]ren ad 6 guld[en] en de jura voor de Secretarien ad 56 st[uive]r betaalt.

   Bron: Het besluitenboek van het gasthuis in Doesburg 1655-1761, df. C.D.W.König (red.)

   Extract uijt het Resolutie boek der Stad Doesborgh Martis den 7 Junij 1735
   Præs[entibus] Cons[ulibus] Rasch, Becquer, Smits,Gesseler en Curtius
   Door den H[ee]r Burgerm[eeste]r en Overgasthuism[eeste]r Gesseler gerapporteert [doorhaling] zijnde, dat de over en tijdlike Gasthuism[eeste]ren ter eenre en Geurt Kets ter anderen sijde, volgens gemaakt contract van den 2. Junij 1735 hadden verruilt twe stukjes landt gehorende onder het Gasthuijsgoet Voorthuisen, tegens een stuk lant de Meierinkhof genaemt aen Geurt Kets toestendig, welk laeste stuk in plaetse van de twe eerste wederom onder het goet Voorthuisen sal gebruikt worden: Hebben Haer Wel
   Ed[elen] en A[chtbaren] na lecture van voorge[mel]te contract die verruilinge sig laten welgevallen en geapprobeert, ende de over- en tijdlike Gasthuism[eeste]ren geauthoriseert om het selve te tekenen; voorts verstaen dat die acte van permutatie in het prothocol van het Gasthuis sal worden geregistreert.
   En is nae gedane ondertekeninge die selve acte alhier geregistreert luidende van woort tot woort als volgt:
   Te weten zij hier mede dat op dato onder geschreven tussen de H[e]ren Overgasthuism[eeste]ren de Burgermeesteren Joost van Gesseler en Willem Vles, met en neffens de tijdlike Gasthuism[eeste]ren van het Gasthuis der Stadt Doesborgh
   Doesborgh, Engel Lutjes en Christoffel Willem Bomer ter eenre, ende Geurt Kets en des selfs huisvrouw Anneken Teunissen ter anderen sijde, dese navolgende per mutatie en verruilinge geaccordeert en overeengekomen is:
   Dat, ter oorsake van wedersijts contractanten welgelegensheit en commoditeit sodane twee stukjes lant, de Dijstelmaet gelegen kort bij den steenoven in Drempt mitsgaders een stukjen agter op de camp van het goet Voorthuisen, so als het selve tegenswoordig is afgegeven en beide onder het goet voorthuisen, in Drempt, waer van pagter is Geurt Kets gehorende, Geurt Kets en sijne voornoemde vrouwe en haer lieder erven eeuwig en erffelik in eigendom sullen hebben, behouden, besitten en gebruiken zijnde dese
   twee stukjes lant door de respective wedersijdsche contractanten geestimeert op een somma van vier hondert guldens.
   Ende dat daer en tegens het Gasthuis van Doesborgh onder haer goet Voorthuisen wederom in eigendom eeuwig en erffelik sal hebben, behouden, gebruiken en besitten, sodanen stuk lants den Meierrinkhof genaemt gelegen in Drempt voor de deur van Geurt Kets dwars over de straet als aen opgemelte Geurt Kets en sijn vrouw is toegehorende. In dier voegen dat Geurt Kets die twee stukjes lant, en het Gasthuis doet tegens De geseide Meierinkhoff tussen wedersijts contractanten geestimeert op een somma van vierhondert guldens, van nu af aen als eigen goet sullen hebben behouden en gebruiken, mits dat Geurt Kets de volle pagt van het goet Voorthuisen, waer voor het selve gepagt heeft, in 't vervolg so lange sijne pagtjaren duuren sal moeten betalen.
   Sullende het Gasthuis van het goet Voorthuisen, mitsgaders van de Meierinkhoff in het vervolg net soo veel verponding moeten betalen, als het selve voor dat van dese verruilinge der twee stukjes lant van het goet Voorthuisen betaelt heeft. En sal daer tegens Geurt Kets wegens dese twee stukjes lant soo veel verpondinge betalen, als hij voor dato van dese verruilinge van Meierinkhoff heeft moeten betalen, ende ten dien einde besorgen, dat de verpondinge van Meierinkhoff op dese twee parceeltjes aen Geurt Kets overgelaten, gestelt en overgeschreven worde bij den ontfanger van verpondinge.
   Daer en boven sal Geurt Kets alleen dragen de costen van den vijftigsten penning door dese verruilinge verschult, en verdere costen daer door veroorsaekt, als mede de costen van gerichtelike overdragt van dese wedersijdsche gedane verruilinge, in cas eene van beide parthijen de selve mogte requireren.
   En hebben wedersijdsche contractanten tot naerkominge van het bovengemelte hiervan twee alleesluidense opgerigt enten wedersijden ondertekent binnen Doesborgh den 2. Junij 1735.
   Was met verscheider handen ondertekent:
   J. van Gesseler Engel Luities
   W. Vles Willem Bomer
   Doesb[urg] den 2. Julij 1735
   Geurdt Kets Anneken Tunsen
   Concordantiam attestor Herm[an] Henr[ick] van Lamzweerde secretaris

   Bron: Het besluitenboek van het gasthuis in Doesburg 1655-1761, df. C.D.W.König (red.)
   *]

 • Sources 
  1. [S789] .

  2. [S830] .